Prindi leht Sisukaart

Valik töid

Tartu linnas 3 ha

Projekti eesmärk oli parandada Teaduspargi töökeskkonnast väljapoole jääva ala - väliruumi - kvaliteeti, kus töötajad saaksid veeta puhkepause, einestada, taastada end pingelisest tööst või vastupidi - väljuda kontorist ja teha tööd värskes õhus.

Tartu linnas 1,4 ha

Planeeringuga määrati ehitusõigus Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone ehitamiseks. Haljastusprojektides lahendati hoonetevahelised istutused ning õppehoone katusehaljastus, kus kasutati erinevaid raviomadustega taimi.

Tartu linnas 0,5 ha

Planeeringu eesmärgiks oli määrata  tingimused olemasolevate hoonete restaureerimiseks ning ümberehitamiseks.

Tartu linnas 4,7 ha

Detailplaneeringuga muudeti kvartali kruntide ehitusõiguseid, et võimaldada alale ehitada kombineeritud äri-, kultuuri- ja eluhooneid. Lahenduse linnaehitusliku idee alustalaks on mõte kesklinnast, mis väärtustab funktsioonide, sotsiaalsete gruppide ja linnaruumi mitmekesisust ja põimumist.

Raplamaal, Kohila alevis 0,7 ha

Projektiga anti põhimõtteline lahendus haljastusele, teedele ning arhitektuursetele väikevormidele Kohila Vallavalitsuse hoone läheduses.

Tartu linnas 1,6 ha

Planeeringuga määrati ehitustingimused lasteaiahoone püstitamiseks.

Tartu linnas 0,2 ha

Detailplaneeringu eesmärgiks oli tänavaäärsele hoonele restaureerimistingimuste määramine ning anda ehitusõigus hoovi korterelamu ehitamiseks.

Tartu linnas 0,9 ha

Planeeringuga jagati kinnistu kaheks krundiks ning määrati tingimused olemasoleva tootmishoone ümberehitamiseks korterelamuks.

Viljandi linna suubuvatel suurematel maanteedel, 4tk

Konkursi eesmärk oli leida ideeliselt ja kujunduslikult Viljandile omane, kaasaegne ning atraktiivne linna sissesõidutähiste ideelahendus, mille juurde planeerida ka peatuspaik  linnakaardiga tutvumiseks.

Sillamäe linnas 0,6 ha

Planeeringu eesmärk oli ehitusõiguse määramine autoteenindus- ja ärihoonete ehitamiseks.

Haaslava vallas 24 ha

Detailplaneeringuga jagati maa-ala kruntideks, milledele määrati ehitusõigused ühepereelamute püstitamiseks. Hoonete arhitektuursed nõuded määrati hoonegruppide kaupa, et tagada piirkonnas ühtne miljöö.

Tartu vallas 52 ha

Konkursi eesmärgiks oli kujundada alale piirkonda sobiv ja teiste planeeringutega haakuv arhitektuurselt kõrgetasemeline keskkond, mis sisaldab elamupiirkonda koos sinna juurde kuuluvaga, ühiskondliku kasutusega alasid ning ärilise otstarbega objekte.

Tartu linnas 1,6 ha

Planeeringuga toimus kinnistute jagamine ning tekkinud kruntidele ehitustingimuste määramine äri- ja tootmispindade ehitamiseks.

Tartu linnas 0,08 ha

Detailplaneeringu eesmärk oli määrata ehitus- ja arhitektruursed tingimused elu- ja ärifunktsiooniga hoone ehitamiseks.

www.vestman.ee www.veetee.ee www.arutec.ee www.geoweb.ee www.neuron.ee