Prindi leht Sisukaart

Valik töid

2013

 

Ulvi elamute kanalisatsiooni renoveerimise III etapi projekteerimis-ehitustööd

Rägavere Vallavalitsus

 

AS Tempest tootmishoone juurdepääsutee, veevarustus ja reoveekanalisatsioon

Tempest AS

 

Saku vallas Roobuka külas veetorustiku rajamine ja rekonstrueerimine

Saku Maja AS

 

Lähte aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatised

Emajõe Veevärk AS ja Tartu Vallavalitsus

 

Mäksa küla vee- ja kanalisatsioonirajatised

Emajõe Veevärk AS

 

2012

 

Seidla ja Kaalepi külade veevarustus ja kanalisatsioon

Albu Vallavalitsus

 

Sõpruse silla paadisadam

Tartu Linnavalitsus

 

AS Silmet laboratooriumihoone 530B torustikud

Quantum Eesti AS

 

Rannamõisa veemajandusprojekti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine

Strantum OÜ

 

Helme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine

Helme Teenus OÜ

 

Väike-Maarja Veemajandusprojekti II etapp. Projekteerimis-ehitustööd

Pandivere Vesi OÜ

 

Simuna aleviku ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine

Pandivere Vesi OÜ

 

Järvakandi alevi ühisvee ja -kanalisatsioonivõrk

Järvakandi Kommunaal OÜ

 

Roodevälja ja Rakvere linna reoveepumplate survekanalisatsiooni rekonstrueerimine

Rakvere Vesi AS

 

Varstu aleviku ühisveevärk ja -kanalisatsioon

Varstu Vallavalitsus

 

Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks.Hange I

Keskkonnaagentuur

 

Sinimäe aleviku ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine

KA Vaiko AS  

 

2011

 

AS Põlva Teed Võru 29 territooriumi sademeveekanalisatsioon

Põlva Teed AS

 

Nõuni ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine

Palupera Vallavalitsus

 

Krabi küla ühiskanalisatsioonirajatised

Varstu Vallavalitsus

 

Kärevere paadikanali slipp ja parkla

K&H AS

 

Põltsamaa linna paisu renoveerimine ja kalapääsu rajamine

Põltsamaa Linnavalitsus

 

Haljala aleviku ÜF veemajandusprojekti reoveepuhasti projekteerimine. Veevarustus, kanalisatsioon, vertikaalplaneerimine Haljala Soojus OÜ

 

Torma ja Sadala alevike ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatised

Torma Soojus OÜ

 

Sinimäe aleviku kirdeosa veevarustus ja kanalisatsioon

KA Vaiko AS

 

Sutlema küla, Hageri aleviku, Prillimäe aleviku ja Salutaguse küla ühisveevärgi ja
-kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine

Kohila Maja OÜ

 

Võru reoveepuhasti veevarustus

Võru Vesi AS

 

Etsaste küla vee- ja kanalisatsioonirajatised

Emajõe Veevärk AS

 

Hargla küla kanalisatsioonirajatised

Taheva Vallavalitsus

 

Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tänavate ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatised

KA Vaiko AS

 

Taheva sanatooriumi soojatorustikud

Kagumerk OÜ

 

Paide linna reoveepuhasti rekonstrueerimise uuringud ja projekteerimine

Paide Vesi AS

 

Ladva ja Oksa tänavad ning tehnovõrgud. II osa Veevarustus, kanalisatsioon ja drenaaž

Tartu Linnavalitsus

 

Kiviõli linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised

Järve Biopuhastus OÜ

 

2010

 

Saue-Vanamõisa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikud,reoveepumplad

Kovek AS

 

Viljandi linn kvartal nr 180 vee- ja kanalisatsioonitorustikud

Viljandi Veevärk AS

 

Sinimäe aleviku kanalisatsioonirajatised

KA Vaiko AS

 

Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine. Magistraalveetorustike projekteerimine

Järve Biopuhastus OÜ

 

Tartumaa, Ülenurme vald, Reola, Lelu kinnistu vertikaalplaneerimine ja sademeveeärajuhtimine

Ha Serv OÜ

 

Värska aleviku purgla rajamine ja reoveepuhasti järelpuhasti rekonstrueerimine

Värska Vallavalitsus

 

Barruse maaüksuse vertikaalplaneerimine, laoplatsid ja sademeveerajatised

Barrus AS

 

Elva linna Soo tn vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine

Elva Linnavalitsus

 

Obinitsa küla ühisveevarustuse puurkaev- pumpla eelprojekt

Meremäe Vallavalitsus

 

Türi valla ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine. Türi-Alliku, Särevere, Taikse, Oisu, Kabala ja Kahala asumite eskiisjoonised

Türi Vesi OÜ

 

Türi linna ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt

Merko Infra AS

 

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajanduprojekt; Emajõe alamprojekt. Nõo aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine

Emajõe Veevärk AS

 

Kubjaringi 61, 63 ja Hariduse 10 vee- ja kanalisatsioonitorustik

Aire Pärn

 

Kallaste Kalur AS survekanalisatsioon

Kallaste Kalur AS

 

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt; Emajõe alamprojekt. Meeri asula vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine

Emajõe Veevärk AS

 

Põlva reoveepuhasti mudakäitluse rekonstrueerimine. Välistorustikud

OÜ aqua consult baltic

 

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt; Emajõe alamprojekt. Rahinge küla vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine

Emajõe Veevärk AS

 

Jõhvi linna kanalisatsioonirajatiste projekteerimine

Järve Biopuhastus OÜ

 

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt; Emajõe alamprojekt. Ilmatsalu aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine

Emajõe Veevärk AS

 

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt; Emajõe alamprojekt. Reola- Ülenurme survekanalisatsioon

Emajõe Veevärk AS

 

Vissi küla veevarustus ja kanalisatsioon

Emajõe Veevärk AS

 

Metsalaane küla veevarustus ja kanalisatsioon

Konguta Vallavalitsus

 

2009

 

Elva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise II etapp. Projekteerimistööde IV ja V etapp

Emajõe Veevärk AS

 

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt; Emajõe alamprojekt. Kallaste linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine

Emajõe Veevärk AS

 

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt; Emajõe alamprojekt. Alatskivi aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine

Emajõe Veevärk AS

 

Otepää ajaloo teemapargi tiik

AS AB Kalle Rõõmus

 

Elva linna Käo tee vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine lõigus Paju tn...Tartu mnt

Elva Linnavalitsus

 

Rae valla Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimis- ja ehitustööde hange nr. 1. Lagedi aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine

Elveso AS

 

Järva- Jaani alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja laiendamine

Järva- Jaani Teenus OÜ

 

Vändra alevi ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projekt. Vändra alevi vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine. III osa

Vändra Alevivalitsus

 

Paide linn, Rüütli tn 44, 46, 48, 50, 42A, 56, 54 veevarustus ja kanalisatsioon

Paide Vesi AS

 

Tuuleveski elamupiirkonna tänavad ja tehnovõrgud

Emajõe Veevärk AS

 

Rõngu hooldusravikeskuse I Etapp. Krundisisese välisveevarustuse, -kanalisatsiooni ja drenaaži tööjoonised

Kagumerk OÜ

 

Nõo vald, Nõo- Tamsa kõrvalmaantee nr 22155 km 1,0-1,6 rekonstrueerimine ja tehnovõrgud

Nõo Vallavalitsus  

 

2008

 

Tartu vald, Äksi küla, Kandsa ja Käki kinnistute välisveevarustus

Hr Ilmas Sandre

 

Kõrveküla aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike projekti III etapp

Tartu Vallavalitsus

 

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt; Emajõe alamprojekt. Nõo aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine

Emajõe Veevärk AS

 

EmaJõe ja Võhandu valgala veemajandusprojekt; Emajõe alamprojekt. Elva linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine. I ja III etapp

Emajõe Veevärk AS

 

Paide vald, Prääma küla, Muraka, Sambliku ja Kailu kinnistute  välisveevarustus ja -kanalisatsioon

Prelvex AS

 

Audru Tööstuspargi tänavad ja tehnovõrgud. II etapp.Audru Tööstuspargi ühendamine Pärnu linna ühisvee- ja kanalisatsioonivõrguga

Vestman Tööstuspargid OÜ

 

Punga elamupiirkonna tänavad ja tehnovõrgud

Tamme Arendus OÜ

 

Emajõe ja Võhandu valgala veemajandusprojekti Põlva maakonna projekteerimis-ehitustööd Põlva linnas

Põlva Vesi AS

 

Türi vald, Kabala küla, Kabala suurfarmi lehmalauda välisveevarustus ja -kanalisatsioon, sõnnikuhoidla, teed ja vertikaalplaneerimine

Agribalt AS

 

Kantri hotelli veevarustus ja kanalisatsioon

Hr Jüri Järviste

 

2007

 

Ülenurme vald, Karja tänava veevarustus ja survekanalisatsioon

Piibeleht Arendus OÜ

 

Paide linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimine

Paide Vesi AS

 

Luunja vald, Veibri küla, Järve ja Ületee kinnistute veevarustus ja kanalisatsioon

Esoni OÜ

 

Tartu vald, Vahi küla, Vahi tööstuspark. II etapp. II osa. Veevarustus, kanalisatsioon ja drenaaž

Piibeleht Arendus OÜ

 

Tartu linn, Ida tn 8 juurdepääsutee ja tehnovõrgud. II osa. Veevarustus ja kanalisatsioon

Tartu Linnavalitsus

 

Värska alevik, Kalda tee, P.Haavaoksa, Allika tänavate veevarustus ja kanalisatsioon Värska Vallavalitsus Tartu linn, Võru tn 75a veevarustus ja kanalisatsioon

Tartu Linnavalitsus

 

Nõo alevik, Martin Lipu tänava vee-ja reoveekanalisatsioonitorustik

Kiriku Varahaldus OÜ

 

Ülenurme vald, Räni küla veevarustus ja kanalisatsioon Ülenurme Vallavalitsus Tartu vald, Tila küla, Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste teed ning tehnovõrgud. II osa Veevarustus, kanalisatsioon ja drenaaž

Expowill OÜ

 

Kaluri tänav ja tehnovõrgud. II osa Veevarustus ja kanalisatsioon

Tartu Linnavalitsus  

 

2006

 

Tartu linn, Tuule tn veevarustus ja kanalisatsioon

Tartu Veevärk AS

 

Ehituse kinnistu veevarustus, kanalisatsioon ja tänavad

Lotte Projekt OÜ

 

Ülenurme vald, Märja kinnistu veevarustus ja kanalisatsioon

Piibeleht Arendus OÜ

 

Tartu vald, Suur-Kubja elamurajooni veevarustus ja kanalisatsioon

Marvi Investeeringud OÜ

 

Tartu linn, Maasika tänava sademeveekanalisatsioon

Tartu Linnavalitsus

 

Paide linn, Raudtee tn survekanalisatsioonitorustik

Paide Reoveepuhasti OÜ

 

Tartu linn, Ladva ja Oksa tänavad ning tehnovõrgud II osa veevarustus, kanalisatsioon, drenaaž

Tartu Linnavalitsus

 

 Tartu linn, Raadi kalmistu veevõtukohad

Tartu Linnavalitsus

 

Tartu vald, Vahi küla, Mõisapuiestee ja Tartu-Vahi mnt ristmiku veetorustik

Piibeleht Arendus OÜ

 

Emajõe ja Võhandu jõe valgala veeprojekt.Elva linn, Tartu, Rõngu, Luunja ja Konguta vallad. Eskiisprojekt

Emajõe Veevärk AS

 

2005

 

Obinitsa küla ühisveevarustus ja -kanalisatsioon

Meremäe Vallavalitsus

 

Tartu lin, Narva mnt torustikud I ja II etapp

Tartu Linnavalitsus

 

Tartu linn, Ravila tööstuspargi tänavad ja tehnovõrgud

Tartu Linnavalitsus/K&H AS

 

Meeksi vald, Aravu reoveepuhasti rekonstrueerimine

Meeksi Vallavalitsus

 

Tartu vald, Raadimõisa III etapp elamurajooni veevarustus, kanalisatsioon ja tänavate drenaaž

Raadimõisa Kinnisvara OÜ

 

Tartu vald, Vahi küla, vee- ja survekanalisatsioonitorustik Vahi tööstuspargist Tartu linnani

Piibeleht Arendus OÜ

 

Tartu Reoveepuhasti liivaeraldusseadmete renoveerimine eskiisprojekt

Eesti Energomontaaž AS

 

Tartu linn, Ida ja Oksa tänavad. I osa. Veevarustus ja kanalisatsioon

Tartu Linnavalitsus

 

Rõngu vald, Teedla reoveepuhasti Rõngu Vallavalitsus Tartu linn, Ujula tänava veevarustus, kanalisatsioon ja drenaaž

K&H AS

 

Tartu vald, Raadi tööstusala, põhitee I etapi tehnovõrgud

Tartu Vallavalitsus

 

Tartu vald, Vahi tööstuspargi I etapi teetruubid

Maa ja Mets OÜ

 

Tartu vald, Vahi küla, Vahi tööstuspargi ühendamine Tartu linna ühisvee- ja kanalisatsioonivõrguga

Piibeleht Arendus OÜ

 

Põltsamaa linna vee- ja kanalisatsioonitorustikud Tehnika, Kastani, Kase, A. Hermanni, Roheline tn ja Pajusi mnt

Põltsamaa Varahalduse OÜ

 

Tartu vald, Raadimõisa elamurajooni veevarustus ja kanalisatsioon II etapp

Raadimõisa Kinnisvara OÜ

 

Ülenurme vald, Räni küla vee- ja kanalisatsioonitorustik, eelprojekt

Ülenurme Vallavalitsus

 

Tartu vald, Vahi küla, Kõrveküla survetõstepumpla magistraalveetorustik

Raadimõisa Kinnisvara OÜ  

 

2004

 

Kanepi aleviku veevarustus ja kanalisatsioon. Õie, Apteegi, Weisenbergi ja Lille tänav

Water-Ser Lõuna-Eesti AS

 

Tartu linn, Koidutähe ja Lõkketule tänavate sademeveekanalisatsioon

Tref AS

 

Tartu linna Põhjatamme pst ja Aiaääre tänavate veevarustus ja kanalisatsioon

Tartu Veevärk AS

 

Luunja vald, Liini kinnistu veevarustus, kanalisatsioon, tänavad

Esoni OÜ

 

Pajusi vald, Pisisaare asula vee- ja kanalisatsioonivõrgu I etapi rekonstrueerimistööd

Siimel OÜ

 

Tartu linn, Kodumajatehase AS veevarustus

Kodumajatehase AS

 

Tartu linn, Sõnajala, Kodukolde ja Lumimarja tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustikud

Tartu Veevärk AS

 

Tartu linn, Savi tn (lõigus Aardla tn....Tuvi tn) vee-, olmekanalisatsiooni- ja sademeveetorustik

RTG Projektbüroo AS

 

Tartu linn, Vana-Ihaste sademevee põhiskeem. Uurimistöö

Tartu Linnavalitsus

 

Tartu linn, Rannakajaka, Kesakanni ja Talutare tänavatelt pinnavee ärajuhtimine

Tref AS

 

Tähtvere vald, Jaanuse maaüksuse veevarustus ja kanalisatsioon

Aperto OÜ

 

Tartu linn, Arukase tänava vee- ja reoveekanalisatsioonitorustik

Tartu Veevärk AS

 

Põlva vald, Augusti maaüksuse veevarustus

Maa&Mets OÜ

 

Mäetaguse vald, Mäetaguse aleviku kanalisatsiooni rekonstrueerimine

Facio Ehituse AS

 

Põltsamaa linn, Pargi ja Kingu tänavate veevarustus ja kanalisatsioon

Põltsamaa Varahalduse OÜ

 

Tartu linn, kanalisatsioonitorustikud lõigus Mõisavahe tn 30b kuni Mõisavahe tn 69 ja Mõisavahe tn ning Lammi tee ristmiku piirkonnas

Tartu Veevärk AS

 

Tartu linn, Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine. Parem kallas Väike-Turu 10 krundist Turu 18 krundini

Tartu Linnavalitsus

 

Tartu vald, Raadi Tööstusala tehnovõrgud

Tartu Vallavalitsus

 

Valga linn, Väike-Laatsi Tööstusala, Lille, Saviaugu ja Väike-Laatsi tänavate veevarustus ja kanalisatsioon

Valga Linnavalitsus

 

Pärnu maakond, OÜ Valmos spoonitehase ja Pärnu linna vaheline survekanalisatsioonitorustik

Terrat AS

 

Tartu linn, Ihaste Ratsaspordibaasi veevarustus ja kanalisatsioon

Lignotoc OÜ

 

Tartu linn, Metshaldja tänava kuivendussüsteemi rekonstrueerimine

Tref AS

 

Aseri vald, Aseri aleviku ja Rannu küla veevarustus ning kanalisatsioon. Lähteseisukohad ja maksumuse hinnang

Aseri Vallavalitsus

 

Tartu vald, Mõisavälja tänava veevarustus, kanalisatsioon ja drenaaž

Raadimõisa Kinnisvara OÜ

 

Tartu vald, Kõrveküla aleviku veevarustus ja kanalisatsioon Tartu Vallavalitsus  

 

2003

 

Jõgevamaa, Gorlovi turbiini katseseade Puurmani paisul

Lüganuse Vallavalitsus

 

Elva linn, Elva linna pinnavee ärajuhtimise põhisekeem

Elva Linnavalitsus

 

Tartu linn, Kraavikalda tänava sademeveetorustik

Tref AS

 

Valga linn, Arvamus Valga prügila sulgemisprojekti kohta

Valga Linnavalitsus

 

Tartu linn, Emajõe kaldakindlustuste rekonstrueerimine

Tartu Linnavalitsus

 

Tartu linn, Savi, Haki ja Kulli tänavate veevarustus ja kanalisatsioon

Tref AS

 

Nõo vald, Nõgiaru ja Luke külade puurkaev-pumplate rekonstrueerimine

Eesti Veevärk Konsultatsioon AS

 

Helme vald, Koorküla vesiveski regulaatori varjakonstruktsioonid

Tase Elekter OÜ

 

Imavere vald, Imavere Toidutare veevarustus ja kanalisatsioon

Wesico Project OÜ

 

Viljandi linn, Uus tänav reovee- ja sademeveekanalisatsioon

Ratex AS

 

Tamsalu vald, Porkuni küla väliskanalisatsioon

Tamsalu Vallavalitsus

 

Meeksi vald, Järvselja keskasula veevarustus ja kanalisatsioon

SA Järvselja Õppe- ja katsemetskond

 

Ülenurme vald, Tüki V elamurajooni veevarustus ja kanalisatsioon. Tänavad

KMT Arendus OÜ

 

Ülenurme vald, Hillari ja Pärna kinnistute elamurajooni veevarustus ning kanalisatsioon

Ain Otstavel

 

Haaslava vald, Uue-Kalda kinnistu elamurajooni reoveepuhasti

IB Urmas Nugin OÜ

www.vestman.ee www.veetee.ee www.arutec.ee www.geoweb.ee www.neuron.ee