TUTVUSTUS     TEHTUD TÖÖD     KOOSSEIS     TÖÖPAKKUMISED     KONTAKT  
Projekteerimine Planeerimine Geodeesia  
Töö Tellija
 
Tähtsamate tööde loetelu 2006  
Paide linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamise projekteerimine Paide Vesi AS
Tähtsamate tööde loetelu 2005  
Kõrveküla survetõstepumpla magistraalveetorustik Tartu vald, Vahi küla Raadimõisa Kinnisvara OÜ
Räniküla vee- ja kanalisatsioonitorustik.Ülenurme vald Ülenurme Vallavalitsus
Raadimõisa elamurajooni veevarustus ja kanalisatsioon II etapp Raadimõisa Kinnisvara OÜ
Põltsamaa linna vee- ja kanalisatsioonitorustikud Tehnika, Kastani,Kase, A. Hermanni, Roheline tn ja Pajusi mnt Põltsamaa Varahalduse OÜ
Vahi tööstuspargi ühendamine Tartu linna ühisvee- ja kanalisatsioonivõrguga Vahi küla, Tartu vald, Tartu maakond Piibeleht Arendus OÜ
Vahi tööstuspargi I etapi teetruubid Maa ja Mets OÜ
Raadi tööstusala põhitee I etapi tehnovõrgud Tartu Vallavalitsus
Ujula tänava veevarustus, kanalisatsioon ja drenaaz Tartu linn K&H AS
Teedla reoveepuhasti Rõngu vald Rõngu Vallavalitsus
Ida ja Oksa tänavad. I osa. Veevarustus ja kanalisatsioon Tartu linn Tartu Linnavalitsus, KMT Arendus OÜ
Tartu Reoveepuhasti liivaeraldusseadmete renoveerimine eskiisprojekt Eesti Energomontaaž AS
Vahi küla, Tartu vald, Vee- ja survekanalisatsioonitorustik Vahi tööstuspargist Tartu linnani. Piibeleht Arendus OÜ
Raadimõisa Tartu vald, III etapp elamurajooni veevarustus, kanalisatsioon ja tänavate drenaaz Raadimõisa Kinnisvara OÜ
Meeksi vald, Aravu reoveepuhasti rekonstrueerimine Meeksi Vallavalitsus
Tartu linn, Ravila tööstuspargi tänavad ja tehnovõrgud Tartu Linnavalitsus/K&H AS
Narva mnt torustikud I ja II etapp Tartu Linnavalitsus AS Tartu Veevärk
Obinitsa küla ühisveevarustus ja -kanalisatsioon Meremäe Vallavalitsus
Tähtsamate tööde loetelu 2004  
Tartu vald. Kõrveküla veevarustus ja kanalisatsioon. Eelprojekt ja tööprojekt. Tartu Vallavalitsus
Tartu vald. Mõisavälja tänava veevarustus, kanalisatsioon ja drenaaž. Tööprojekt.  
Aseri vald. Aseri aleviku ja Rannu küla veevarustus ning kanalisatsioon. Lähteseisukohad ja maksumuse hinnang. Aseri Vallavalitsus
Tartu linn. Metshaldja tänava kuivendussüsteemi rekonstrueerimine. Tööprojekt. AS Tref
Tartu linn. Ihaste Ratsaspordibaasi veevarustus ja kanalisatsioon. Tööprojekt. OÜ Lignotoc
Pärnu maakond, OÜ Valmos spoonitehase ja Pärnu linna vaheline survekanalisatsioonitorustik. Tööprojekt. AS Terrat
Valga linn. Väike-Laatsi Tööstusala, Lille, Saviaugu ja Väike-Laatsi tänavate veevarustus ja kanalisatsioon. Tööprojekt. Valga Linnavalitsus
Tartu vald. Raadi Tööstusala tehnovõrgud. Tööprojekt. Tartu Vallavalitsus
Tartu linn. Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimine. Parem kallas Väike-Turu 10 krundist Turu 18 krundini. Tööprojekt. Tartu Linnavalitsus
Tartu linn. K analisatsioonitorustikud lõigus Mõisavahe tn 30b...Mõisavahe tn 69 ja Mõisavahe tn ning Lammi tee ristmiku piirkonnas. Tööprojekt. AS Tartu Veevärk
Põltsamaa linn. Pargi ja Kingu tänavate veevarustus ja kanalisatsioon. Tööprojektid. Põltsamaa Varahalduse OÜ
Mäetaguse vald. Mäetaguse aleviku kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Ehitusprojekt. Facio Ehituse AS
Põlva vald. Augusti maaüksuse veevarustus. Tööprojekt. Maa&Mets OÜ
Tartu linn. Arukase tänava vee- ja reoveekanalisatsioonitorustik. Tööprojekt. AS Tartu Veevärk
Tähtvere vald. Jaanuse maaüksuse veevarustus ja kanalisatsioon. Tööprojekt. OÜ Aperto
Tartu linn. Rannakajaka, Kesakanni ja Talutare tänavatelt pinnavee ärajuhtimine. Tööprojekt. AS Tref
Tartu linn. Vana-Ihaste sademevee põhiskeem. Uurimistöö. Tartu Linnavalitsus
Tartu linn. Savi tn (lõigus Aardla tn....Tuvi tn) vee-, olmekanalisatsiooni- ja sademeveetorustik. Tööprojekt. RTG Projektbüroo AS
Tartu linn. Sõnajala, Kodukolde ja Lumimarja tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Tööprojektid. AS Tartu Veevärk
Tartu linn. Kodumajatehase veevarustus. Tööprojekt. Kodumajatehase AS
Pajusi vald. Pisisaare asula vee- ja kanalisatsioonivõrgu I etapi rekonstrueerimistööd. OÜ Siimel
Luunja vald. Liini kinnistu veevarustus, kanalisatsioon, tänavad. Tööprojekt. OÜ Esoni
Tartu linna. Põhjatamme pst ja Aiaääre tänavate veevarustus ja kanalisatsioon. Tööprojektid. AS Tartu Veevärk
Tartu linn. Koidutähe ja Lõkketule tänavate sademeveekanalisatsioon. Tööprojektid. AS Tref
Kanepi. Kanepi aleviku veevarustus ja kanalisatsioon. Õie, Apteegi, Weisenbergi ja Lille tänav. Tööprojektid. AS Water-Ser Lõuna-Eesti

 

 
Tähtsamate tööde loetelu 2003  
Haaslava vald. Uue-Kalda kinnistu elamurajooni reoveepuhasti. Tööprojekt. IB Urmas Nugin OÜ
Ülenurme vald. Hillari ja Pärna kinnistute elamurajooni veevarustus ning kanalisatsioon. Tööprojekt. Ain Otstavel
Ülenurme vald. Tüki V elamurajooni veevarustus ja kanalisatsioon. Tänavad. Tööprojekt. KMT Arendus OÜ
Meeksi vald. Järvselja keskasula veevarustus ja kanalisatsioon. Tööprojekt. SA Järvselja Õppe- ja katsemetskond
Tamsalu vald. Porkuni küla väliskanalisatsioon. Tööprojekt. Tamsalu Vallavalitsus
Viljandi linn. Uus tänav reovee- ja sademeveekanalisatsioon. Tööprojekt. AS Ratex
Imavere vald. Imavere Toidutare veevarustus ja kanalisatsioon. Tööprojekt. Wesico Project OÜ
Helme vald. Koorküla vesiveski regulaatori varjakonstruktsioonid. Tööprojekt. OÜ Tase Elekter
Nõo vald. Nõgiaru ja Luke külade puurkaev-pumplate rekonstrueerimine. Tööprojekt. AS Eesti Veevärk Konsultatsioon
Tartu linn. Savi, Haki ja Kulli tänavate veevarustus ja kanalisatsioon. Tööprojekt. AS Tref
Tartu linn. Emajõe kaldakindlustuste rekonstrueerimine. Eelprojekt ja tööprojekt. Tartu Linnavalitsus
Valga linn. Arvamus Valga prügila sulgemisprojekti kohta. Valga Linnavalitsus
Tartu linn. Kraavikalda tänava sademeveetorustik. Tööprojekt. AS Tref
Elva linn. Elva linna pinnavee ärajuhtimise põhisekeem. Elva Linnavalitsus
Gorlovi turbiini katseseade Puurmani Paisul, Jõgevamaal. Lüganuse Vallavalitsus
 
Tähtsamate tööde loetelu 2006  
Tartu linn, Raatuse, Pikk, Fortuuna ja Põik tänavate vahelise kvartali detailplaneering Piibeleht Arendus OÜ
Tartu linn, Raatuse tn 77 krundi detailplaneering Feldum OÜ
Tartu linn, Lai 30/32 ja 32a kinnistute detailplaneering Vironia Vilistlaskogu MTÜ
Nõo alevikus asuva Nõo-Tamsa kõrvalmaantee ning Tartu ja Meeri tänavate vahelisel alal asuva EELK Nõo Koguduse maa (katastritunnus 52801:010:0021) ja selle lähiala detailplaneering Kiriku Varahaldus OÜ Tartu Büroo
Audru alevik, Kivimetsa kinnistue detailplaneering Ida Kinnisvara OÜ
Häädemeeste vald, Metsapoole põhikooli detailplaneering Häädemeeste Vallavalitsus
Ületee ja Järve kinnistute detailplaneeringud Luunja vallas Veibri külas Esoni OÜ
Ülenurme vald, Põllu kinnistu lõunapoolse osa detailplaneering Berry Farming OÜ
Tähtsamate tööde loetelu 2005  
Tallinna linn, Lasnamäe linnaosa, Betooni tn 13/ Paneeli tn 4, Paneeli tn 4a ja Paneeli tn 6 kinnistute detailplaneering Idam Kinnisvara Grupp OÜ
Tallinna linn, Lasnamäe linnaosa, Suur-Sõjamäe tn 35 ja 35b kruntide detailplaneering Denabus OÜ
Ülenurme vald, Põllu kinnistu põhjapoolse osa detailplaneering
Berry Farming OÜ
Nõo alevikus asuva Tartu, Järve ja Lätte tänavate vahelisel maa-alal asuva EELK Nõo Koguduse maa (kat.t 52801:010:0025) ja selle lähiala detailplaneering Kiriku Varahaldus OÜ Tartu Büroo
Raadimõisa asumi idaosa detailplaneering, Tartu vald, Vahi küla Raadimõisa Kinnisvara OÜ
Kinnistute Karukella 1,3,5; Ülase 1,3,5,7,9; Sinilille 1,3,5,7,9; Piibelehe 1,3,5,7,9 ja Piibe pumpla detailplaneering Kiili vallas Mona Investeeringud OÜ
 
Tähtsamate tööde loetelu 2006  
Tartu linn Võru tn. 100 ja 104 hoonete kütteveetorustiku projekti geodeetiline alusplaan
Tartu Keskkatlamaja AS
Tartu linn Pikk, Fortuuna, Põik ja Raatuse tänavate vahele jääva elamukvartali geodeetiline alusplaan Urban Mark OÜ
Tartu linn Aruküla teele projekteeritavate kergliiklus-ja kõnnitee geodeetiline alusplaan Smart Consulting OÜ
Tartu linn Kaluri tänava osaline geodeetiline alusplaan Tartu linnavalitsus
Tartu vald, Tartumaa Raadi tööstusala põhitee I etapi vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus Veetee OÜ
Tartu linn Tartu linna vee- ja reoveevõrgustiku laiendamine ja renoveerimine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistused Terrat AS
Tartumaa Emajõe ja Võhandu veeprojekt. Mõõtkavas M 1:2000 asulate alusplaanid Luunja, Tartu, Rõngu ja Konguta valdades ning Elva linnas Emajõe Veevärk AS
Tartumaa Emajõe ja Võhandu veeprojekt. Mõõtkavas M 1:2000 asulate alusplaanid Nõo ja Tähtvere valdades Eesti Veevärk Konsultatsioon AS
Tähtsamate tööde loetelu 2005  
Tartu linn Ülikooli 4 sidevarustuse kaablite kanalisatsiooni teostusmõõdistus Teleekspert AS
Tartu linn Osaline maa-aluste tehnovõrkude kontrollmõõdistus ja uuring Kreutzwaldi 56 ja 58 kruntidel Smart Consulting OÜ
Tartu linn Sepa tn. 23, ARK krundi drenaaži- ja soojatorustike teostusmõõdistus Water-Ser Lõuna Eesti AS
Väimela alevik, Võrumaa Väimela Kutsehariduskeskuse veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusmõõdistus Veetee OÜ
Põltsamaa linn Pargi tn. veevarustuse- ja kanalisatsiooni teostusmõõdistus Veetee OÜ
Tartu linn Ülikooli tn. 4 hoone ehitustelgede märkimine ja vundamendi ning esimese korruse teostusmõõdistus Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS
Teedla küla, Tartumaa Teedla küla veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti geodeetiline alusplaan Rõngu vallavalitsus
Rahinge küla, Tartumaa Jaanuse kinnistu-Aperto OÜ elektrivõrkudega liitumisühenduse teostusmõõdistus (elamurajooni elekrti- ja tänavavalgustus) Teleekspert AS
Tartu linn Tamme staadioni geodeetiline alusplaan Tartu linnavalitsus
Tartu linn Jaama tn. 14 krundi geodeetiline alusplaan Tartu linnavalitsus
Konguta vald, Tartumaa Inge Kooli elektrivarustuse liitumisühenduse teostusmõõdistus Teleekspert AS
Tallinna linn Suur-Sõjamäe 35 krundi geodeetiline alusplaan Denabus OÜ
Rae vald, Harjumaa Nurga 2 kinnistu geodeetiline alusplaan Argentor OÜ
Tartu linn ja Ülenurme vald, Tartumaa Nooruse 1 – Tartu Tehnoloogiapark elektrivõrkudega liitumisühenduse teostusmõõdistus Teleekspert AS
Tartu linn Tartu linna vee- ja reoveevõrgustiku laiendamine ja renoveerimine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistused Terrat AS
Tartu linn Ujula tn. geodeetiline alusplaan AS K&H
Meeksi vald, Tartumaa Aravu küla osaline geodeetiline alusplaan Meeksi vallavalitsus
Tartu linn Turu tn. geodeetiline alusplaan lõigus Sepa tn. – Ringtee tn. AS K&H
Põltsamaa linn Jõgeva mnt 0,4kV õhuliini asendamine maakaabelliiniga ja 10kV maakaabelliini paigaldamise teostusmõõdistus Põdra Maja OÜ
Keila vald, Harjumaa Vanatoa maaüksuse osaline geodeetiline alusplaan ACTO Consult OÜ
Tartu linn Aardla 106 majaühenduste ja Leevikese tänava pikenduse vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus Veetee OÜ
Ülenurme vald, Tartumaa RUDUS EESTI AS sidevarustuse teostusmõõdistus Teleekspert AS
Tartu linn Ravila tn. 75 kinnistu osaline geodeetiline alusplaan Tolmet Eesti OÜ
Imavere vald, Järvamaa Imavere Saeveski puiduplatsi vee- ja sademeveekanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus Vändra MP OÜ
Kanepi alevik, Põlvamaa Kanepi aleviku veevarustus ja kanalisatsioon IV etapp. Reovepuhasti teostusmõõdistus Veetee OÜ
Tartu linn Ravila tööstuspargi tänavate maa-alade geodeetiline alusplaan AS K&H
Paide linn Paide vee-ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine. Tänava-alade geodeetilised alusplaanid. Paide Vesi AS
Meremäe vald, Võrumaa Obinitsa küla veevarustuse ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimise projekti geodeetiline alusplaan Meremäe vallavalitsus
Tartu linn Narva mnt. osaline geodeetiline alusplaan Tartu linnavalitsus
Tähtsamate tööde loetelu 2004  
Pajusi vald, Jõgevamaa Pisisaare asula vee- ja kanalisatsioonivõrgu I etapi rekonstrueerimistööde geodeetiline alusplaan Pajusi vallavalitsus
Ihaste, Tartu linn Ihaste kraavide kontrollmõõdistus Tartu linnavalitsus
Ihaste, Tartu linn Talutare ja Kesakanni tn. sademeveekanalisatsiooni teostusmõõdistus ASPI AS
Kanepi alevik, Põlvamaa Kanepi reoveepuhasti geodeetiline alusplaan Water-Ser Lõuna Eesti AS
Tartu linn Tuglase tn. – Betooni tn. geodeetiline alusplaan Kodumajatehase AS
Tartu linn Aiaääre tn. geodeetiline alusplaan
Tartu Veevärk AS
Kanepi alevik, Põlvamaa Keramäe-Ristiku tee - Kooli tn. geodeetiline alusplaan Water-Ser Lõuna Eesti AS
Võru linn JVÕK Kuperjanovi ÜJP piirdeaia, äärekivide, veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademeveesüsteemi osade teostusmõõdistused ASPI AS
Võru linn Jüri tn. 83, Maksimarketi krundi kanalisatsiooni, sademeveekanalisatsiooni, veetorustike ja valgustuskaablikanalisatsiooni teostusmõõdistus Veetee OÜ
Tartu vald, Tartumaa Geodeetiline alusplaan tänavate projekteerimiseks Mario ja Savimäe kinnistutele (Vahi tööstuspark) Maa ja Mets OÜ
Tartu linn Talutare tn. asfaltkatte teostusmõõdistus TREF AS
Tartu linn Kesakanni tn. asfaltkatte teostusmõõdistus TREF AS
Rakvere vald, Lääne-Virumaa Statoili tankla välisvõrkude teostusmõõdistus Veetee OÜ
Võru linn JVÕK Kuperjanovi ÜJP kasarmute ja piirdeaia vahelise ala geodeetiline alusplaan ASPI AS
Pajusi vald, Jõgevamaa Pisisaare küla vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise teostusmõõdistus Pajusi vallavalitsus
Põltsamaa linn Põltsamaa linna reoveepuhasti geodeetiline alusplaan Melior OÜ
Tartu linn Raadi lennuvälja kanalisatsioonikollektori kontrollmõõdistus Tartu Veevärk AS
Alatskivi alevik, Tartumaa Alatskivi lossikompleksi veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusmõõdistus Siimel OÜ

 

© OÜ Eesti Veeprojekt